Dirigent

Jan ten Bos

 

Jan ten Bos (1969) begon op zijn achtste levensjaar als muzikant op trompet, deze werd op een gegeven moment ingeruild voor een euphonium om daarna via tenor- en bastrombone de contrabas te gaan bespelen.

In 2006 ontstond de behoefte om vóór het orkest te staan, een opleiding aan het conservatorium was echter moeilijk te combineren met een fulltime baan.
Om die reden heeft Jan zijn opleiding via een persoonlijk traject gevolgd.

Wekelijks op een vrij geplande middag ontving hij theorie- en directielessen bij Jelke Hamersma uit Delfzijl. Tijdens orkest repetities werden er opnames gemaakt en deze werden geëvalueerd tijdens de lessen. Na dit traject volgden koordirectie lessen bij Gerben van der Veen uit Haskerdijken.

Jan werkt vaak vanuit de gedachte ‘richting in de muziek’. Aan de hand van zijn analyse legt hij de musici uit wat zijn of haar rol is binnen een bepaalde passage, waar gaat de muziek naar toe en wat heeft de componist bedoeld. Daarna volgt de verfijning.

Naast dirigent van HMC is Jan ook  dirigent van fanfare Stêd Sleat.
Op zijn vrije donderdagavond zingt hij samen met Carolien, zijn vrouw in het Berkoper Popkoor. Op projectbasis is hij als koorzanger verbonden aan het Noord Nederlands Kamerkoor en het Noord Nederlands Concertkoor.